Techniek, innovatie en duurzaamheidDuurzaam Vlechtwerk
Jetske Thielen MSc
Willem III laan 27
5263 CA Vught

06-39093623
Jetskethielen@gmail.com
Linked-in Jetske Thielen 
Twitter @jetske_thielen
Facebook duurzaam vlechtwerk
Jetske Thielen - Sociaal ingenieur