Duurzaamheidsreis

Herken jij een van deze situaties?

 • Voel jij ook als mens en professional dat je iets wil doen op gebied van duurzaamheid? Maar heb je geen idee waar te beginnen.
 • Sta je met je mond vol tanden als ze aan je vragen wat het duurzaamheid-beleid is voor jouw organisatie?
 •  Gebeuren er in de organisatie her en der leuke initiatieven op gebied van duurzaamheid, maar missen ze een paraplu en overkoepelende visie op dit thema.
 • Zijn er een paar enthousiastelingen bezig met duurzaamheid in de organisatie, maar krijgen ze de rest niet mee?

Wat zijn de kansen van duurzaam ondernemen?

 • Veranderende eisen van stakeholders bedienen
 • Besparen van kosten en grondstoffen
 • Nieuwe marktkansen creëren
 • Medewerkers aantrekken en behouden (vanuit zingeving-behoefte)
 • Wet- en regelgeving naleven
 • Grotere gunfactor creëren voor langdurige samenwerking
 • Onderdeel zijn van rimpel-effect door voorhoeders-rol
 • Imagoschade voorkomen

Concreet aan de slag

Ik ga met jullie aan de slag met het volgende:

 1. Wat is het duurzaamheids-DNA van jullie organisatie?
 2. Wat is jullie toekomstbeeld, waar willen jullie naar toe?
 3. Wat gebeurt er nu al?
 4. Welke sociaal kapitaal is er in de organisatie?
 5. Opstellen en uitvoeren van een gedragen en energiek duurzaamheids-programma.

Concreet samen aan de slag met duurzaamheid, door:

 • Inspiratielezingen

Soms wil je geïnspireerd worden door een gedachte, idee of visie van buitenaf. Afhankelijk van de gelegenheid kan ik een boeiende lezing geven voor een netwerk-bijeenkomst, interne inspiratie-sessie of leveranciers-dag. Een andere kijk vanuit een dame uit de Bouw, Innovatie en Duurzaamheid, met oog voor menselijke motivatie en de kracht van samen.

 

[referentie netwerkbijeenkomst Rotary volgt, referentie inspiratie-sessie Vrijborg volgt]

 • Workshops 
  • In-company workshop

Wil je werken aan een breed gedragen strategie rondom duurzaamheid in jouw organisatie? In deze workshop werk je samen met collega's aan het ontwerpen van een duurzaamheid-visie en strategie. Door gebruik te maken van een beproefde methodiek komen hier vraagstukken aan de orde al " Wat betekent duurzaamheid voor ons?" en "Wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid?". Maar ook: "Hoe kunnen we morgen al van betekenis zijn en concrete impact creëren". Deze workshop duurt 3-4 uur en is geschikt voor een groep van 6-8 personen. In overleg wordt aan de hand van de concrete vraagstelling het programma verder vorm gegeven, inclusief de tijdsinvestering en het aantal deelnemers.

[referentie workshops Geerpark Vlijmen, Woonveste volgt]

 • open workshops

Wil je aan de slag met duurzaamheid, maar weet niet waar je moet beginnen? Je wil meer kennis over wat het nu precies is en hoe jij kan bijdragen? In deze workshop krijg je een helder beeld vanuit welke principes je duurzaamheid kan bekijken en raak je geïnspireerd op welke manier duurzaamheid een rol kan spelen in jouw organisatie. Door het interactieve karakter raak je ook wijzer hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Er komen vragen voorbij als: "wat betekent duurzaamheid voor mij?" en " hoe geef ik momenteel al invulling aan het concept duurzaamheid". Het doel van de workshop is het delen van kennis en uitwisselen van elkaars ideeën, tevens het opbouwen van een eigen netwerk rondom dit thema. De workshop is toegankelijk voor iedereen die in zijn eigen organisatie aan de slag wil! Voor deelname aan de workshop, stuur een email naar: jetskethielen@gmail.com

 • Waardeanalyse duurzaamheid
  • Door gesprekken aan te gaan met de collega's in de organisatie kan ik makkelijk en snel een beeld ophalen wat de waarden zijn voor de organisatie en specifiek voor duurzaamheid. Het zorgt voor een gedragen taal vanuit de organisatie in plaats van opgelegd voor een externe partij. Het helpt tevens in het vinden van menselijke energiebronnen op dit thema. "Wie vindt dit leuk" en " Wie wil hier echt wat mee" .

[referentie Waardenanalyse Duurzaamheid woningcorporatie Zayaz volgt]

 • Ondernemingsplan expeditie duurzaamheid
  • Door samen het onderzoek aan te gaan wat duurzaamheid is voor de stakeholders en welke opgave er voor jouw organisatie ligt. Inspiratie opzoeken en dialoog aangaan zodat je intern beter kan formuleren hoe duurzaamheid te verduurzamen. Ik kan als expeditieleider met jou en jouw organisatie dit onderzoek en de reis aangaan.

[Rodney Weterings: "Jetske heb ik leren kennen toen FRAEY door woningcorporatie Zayaz werd gevraagd de totstandkoming van een nieuw ondernemingsplan te begeleiden. Jetske was 'expeditieleider' voor het onderwerp duurzaamheid. Wat erg opviel is dat Jetske de brug weet te slaan tussen de techniek die altijd om de hoek komt kijken bij dit onderwerp, en het gegeven dat je van duurzaamheid vooral een sociale beweging moet weten te maken wil je impact hebben. Die verbinding effectief leggen, is wat ik Jetske heb zien doen. Deskundig, enthousiast, inspirerend en vrolijk. Jetske is iemand die het grote verhaal snapt maar ook in staat is hierin op de meest concrete manier stappen te zetten. Iets wat alleen échte veranderaars kunnen.'"]

 • Redesign your future - sessie
  • Door het houden van duurzaamheid-strategiesessies versterk je de toekomst van de organisatie. Dergelijke sessies zorgen voor het verankeren van duurzaamheid in de strategie, het stellen van doelen en de vertaling daarvan naar de huidige activiteiten. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige structuur en te varen op de bestaande netwerken en overlegstructuren, wordt duurzaamheid een onderdeel van de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering ipv een apart feestje. Zo zorg je voor meer impact en rimpel-effect.
[referentie directeur The Natural step volgt]

 

Ik maak gebruik van:

 • Framework van The Natural Step
 • Principes van Waarderend Organiseren
 • Intrinsieke motivatie deelnemers en storytelling
 • Transitie, co-makerschip en design-thinking
 • Positieve psychologie
 • (Team) coaching en verandermanagement