Referenties

Resultaten bereik je altijd mét elkaar. Elk project gebeurt vanuit samenwerking. Daarom ook goed anderen te laten vertellen wat onze samenwerking heeft opgeleverd.


Pleun van Riemsdijk

Gemeente Geldrop_mierlo

Workshop duurzaam leiderschap:

'Het was inspirerend, verhelderend en energiek'

Iris 'Buddingh

woningcorporatie Rochdale

Ontbijt- en Lunchlezing dag van de duurzaamheid:

'Als ik aan jou denk, denk ik aan: sprankelend, puur en gedreven.'

Tonio Vervoordeldonk

Manager Vastgoed & Strategie bij ZOwonen

"Op een netwerkbijeenkomst heeft Jetske ons mee genomen in wat Sociale Innovatie is en kan doen met mensen en organisaties.

Een persoonlijk en inspirerend verhaal van een vrouw met een missie met inhoud, actie en inspiratie.

Het verhaal geeft energie, je wilt er direct mee aan de slag. Jetske is iemand, die er echt werk van wil maken, samen met mensen.

Met haar energie en toegankelijkheid zie ik haar mensen meekrijgen in het activeren en inzetten van wat ieder in zich heeft."


Maartje de Kruijf-Mulders Bestuursadviseur Zayaz

"Niet voor niets is Duurzaam Vlechtwerk de treffende bedrijfsnaam voor Jetske. Duurzame verbindingen en coalities smeden. Mensen en organisaties verbinden aan duurzaamheid. Dat is kort gezegd waar Jetske goed in is en waar ze voor gaat en staat. Verbindingen die Jetske -met haar alom gewaardeerde expertise, haar aanstekelijk enthousiasme en haar toegankelijke persoonlijkheid- heel gemakkelijk legt. Door deze verbindende kracht is Jetske altijd goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties als het gaat om duurzaamheid. Juist deze talenten maken ook dat ik Jetske betrokken heb bij de totstandkoming van ons (Zayaz: woningcorporatie ’s-Hertogenbosch) ondernemingsplan. Om het al aanwezige (en soms verrassende) vuur bij veel van onze medewerkers op het thema duurzaamheid boven tafel tekrijgen, verder aan te wakkeren en daarmee het intern eigenaarschap te versterken. Om vervolgens samen met een aantal medewerkers en ook met huurders ‘buiten’ de opgave en een breed palet aan mogelijkheden en ideeën te verkennen. En vervolgens om deze zaken aan elkaar te knopen en concreet te vertalen. Keuzes en doelstellingen die van ons allemaal zijn. Dat is waar Jetske goed in is. Duurzaam Vlechtwerk dus!"

Daniel Duivenstein Teamleider Vastgoed Woonveste

"Jetske Thielen is een professional met een persoonlijke benadering. Met die persoonlijke benadering is zij in staat om verbinding te maken met mensen en daarmee ook de mensen in organisaties met elkaar te verbinden. Ook op het gebied van duurzaamheid is zij goed in staat teams of organisaties verder te brengen. Op inhoud maar op een toegankelijk, vrolijke manier. Als procesbegeleider heeft Jetske het team van gebiedsontwikkeling Geerpark begeleid in het herijken van de duurzaamheidsambities. In een aantal sessies heeft zij gezorgd voor enthousiasme in de groep en is er kennis gemaakt met de opvattingen van The Natural Step. Aansluitend heeft zij geholpen met de concrete vertaling naar de toepassing in de praktijk. Jetske is in staat snel mee te schakelen op een hoog niveau.
Ik kan organisaties die ambities hebben op het gebied van duurzaamheid en hierin begeleiding zoeken van strategisch naar operationeel niveau van harte aanraden om samen te werken met Jetske. Reken dan op een dynamische samenwerking!"

Rodney Weterings FRAEY Partners in Publieke Waarde

"Jetske heb ik leren kennen toen FRAEY door woningcorporatie Zayaz werd gevraagd de totstandkoming van een nieuw ondernemingsplan te begeleiden. Jetske was 'expeditieleider' voor het onderwerp duurzaamheid. Wat erg opviel is dat Jetske de brug weet te slaan tussen de techniek die altijd om de hoek komt kijken bij dit onderwerp, en het gegeven dat je van duurzaamheid vooral een sociale beweging moet weten te maken wil je impact hebben. Die verbinding effectief leggen, is wat ik Jetske heb zien doen. Deskundig, enthousiast, inspirerend en vrolijk. Jetske is iemand die het grote verhaal snapt maar ook in staat is hierin op de meest concrete manier stappen te zetten. Iets wat alleen échte veranderaars kunnen."